Đèn thả DY126-1, DY127-1, DY054

Code:              DY126-1, DT127-1, DY054

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả kiểu

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:    Ø300 x 1000 mm, Ø380 x 1000 mm, Ø250 x 1000 mm

 

 

Đặt mua