Đèn thả DCT-611A-4, DCT-652A-5, DCT-1011-4, DCT611B-4

Code:            DCT-611A-4, DCT-652A-5, DCT-1011-4, DCT611B-4

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả kiểu

Loại bóng:      Led

Kích thước:     Ø300 x 1500 mm

 

 

Đặt mua