Đèn thả DCT-1023-6, DCT-1022-6, DCT-1025-6

Code:              DCT-1023-6, DCT-1022-6, DCT-1025-6

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả kiểu

Loại bóng:      Led (tặng kèm bóng sợi tóc)

Kích thước:     Ø300 x 1200 mm

 

 

Đặt mua