Đèn thả 280802, 200902, 301706, 305001

Code:              280820, 200902, 301706, 305001

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả kiểu

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:    Ø200 x 1000 mm, Ø280 x 1000 mm, Ø300 x 1000 mm

 

 

Đặt mua