Đèn thả TS2683, TS2682, TS2685, TS2699

Code:              TS2683, TS2682, TS2685, TS2699

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả kiểu

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:    Ø300 x 1000 mm, Ø320 x 1000 mm, Ø350 x 1000 mm

 

Đặt mua