Đèn thả F2190-4, F331-4, F550-1, F119-5

Code:             F2190-4, F331-4, F550-1, F119-5

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả kiểu

Loại bóng:      5 x  E27 và Led

Kích thước:    Ø310 x 1000 mm, Ø400 x 1000 mm

 

Đặt mua