Đèn thả 8007, 7383, 7813, 6701, 7899, 7716

Code:              8007, 7383, 7813, 6701, 7899, 7716

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả kiểu

Loại bóng:       Led

Kích thước:      Ø300 x 1000 mm

 

HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN

Hỗ trợ trực tuyến

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn