Đèn thả  DCT-1031-4, DCT-1004-4, DCT-1001-4

Code:             DCT-1031-4, DCT-1004-4, DCT-1001-4

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả kiểu

Loại bóng:       Led

Kích thước:      Ø300 x 1000 mm

 

Đặt mua