Đèn thả DY058, DY055, DY056, DY057

Code:              DY058, DY055, DY0556, DY057

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả kiểu

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:    Ø200 x 1000 mm, Ø280 x 1000 mm, Ø300 x 1000 mm

 

 

Đặt mua