Đèn thả DCT-1015-4, DCT-1014-4, DCT-1029-4

Code:             DCT-1015-4, DCT-1014-4, DCT-1029-4

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả kiểu

Loại bóng:      Led

Kích thước:  Ø300 x 1000 mm

 

Đặt mua