Đèn thả DT05, DT11, DT12, DT14, DT01, DT15

Code:              DT05, DT11, DT12, DT14, DT01, DT15

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả kiểu

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:    Ø200 x 260 mm, Ø220 x 300 mm, Ø380 x 320 mm

 

 

HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN

Hỗ trợ trực tuyến

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn