Đèn thả 350210, 320106, 300305, 360205

Code:              350210, 320106, 300305, 360205

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả kiểu

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:    Ø200 x 1000 mm, Ø280 x 1000 mm, Ø300 x 1000 mm

 

Đặt mua