Đèn thả  F200-5, F323-5, F026-5

Code:             F200-5, F323-5, F026-5

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả kiểu

Loại bóng:      5 x  E27 và Led

Kích thước:     550 x 1000 mm

 

Đặt mua