Đèn thả F332-3, F558-3, F176-3, F333-3, F533-3, F536-3

Code:             F332-3, F558-3, F176-3, F333-3, F533-3, F536-3

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả kiểu

Loại bóng:      Led, 3 x E27

Kích thước:  Ø310 x 1000 mm

 

Đặt mua