Đèn thả 8657, 8658, 8670, 8558, 8610

Code:              8657, 8658, 8670, 8558, 8610

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả kiểu

Loại bóng:       Led

Kích thước:      Ø300 x 1000 mm

 

Đặt mua