Đèn thả 34772, 34776, 34774, 9006, 9090, 8666

Code:              34772, 34776, 34774, 9006, 9090, 8666

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả kiểu

Loại bóng:       Led

Kích thước:      Ø300 x 1000 mm

 

Đặt mua