Đèn thả DTPL601/6, DTPL602/8, DTPLA609/6

Code:              DTPL601/6, DTPL602/8, DTPLA609/6

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả kiểu

Loại bóng:      Led

Kích thước:     Ø300 x 1500 mm

 

 

Đặt mua