Đèn thả 3460, 3483, 3464, 34163, 4262, 3481

Code:              3460, 3483, 3464, 34163, 4262, 3481

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả kiểu

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:    Ø300 mm, Ø250 mm

 

 

Đặt mua