Đèn thả DT03, DT20, DT04-3, DT13-3, DT20-3

Code:              DT03, DT20, DT04-3, DT13-3, DT20-3

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả kiểu

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:    Ø300 x 1000 mm, Ø300 x 270 mm, Ø260 x 360 mm

 

 

Đặt mua