Đèn thả DTPL1601/4, DTPL1602/4, DTPL1802/3

Code:            DTPL1601/4, DTPL1602/4, DTPL1802/3

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả kiểu

Loại bóng:      Led

Kích thước:     Ø300 x 1500 mm

 

 

Đặt mua