Đèn thả 171801-3, 221103-3, 232201-3

Code:             171801-3, 221103-3, 232201-3

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả kiểu

Loại bóng:     3 x  E27

Kích thước:    Ø300 x 1000 mm

 

Đặt mua