Đèn thả kiểu 1024-3, 1025-3, 1023-3

Code:              1024-3, 1025-3, 1023-3

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả kiểu

Loại bóng:     Led

Kích thước:  Ø80 x 100 cm

 

 

 

Đặt mua