Đèn thả kiểu A6001, A6003, A6002, A6005

Code:              A6001, A6003, A6002, A6005

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả kiểu

Loại bóng:      Ghim led

Kích thước:  Ø85 x 100 cm, Ø85 x 85 cm, Ø100 x 80 cm, Ø45 x 65 cm

 

 

 

Đặt mua