Đèn thả kiểu DCY6005, DCY6004

Code:              DCY6005, DCY6004

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả kiểu

Loại bóng:      Ghim led

Kích thước:  Ø120 x 100 cm, Ø50 x 100 cm

 

 

 

Đặt mua