Đèn thả 9801-6, 9802-6, 9809-4, 9696-6

Code:              9801-6, 9802-6, 9809-4, 9696-6

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả pha lê

Loại bóng:        Led

Kích thước:      Ø45 x 100 cm, Ø35 x 100 cm

 

Đặt mua