Đèn tường đồng nến 1867, 1853, 1852, 1871

Code:            1867, 1853, 1852, 1871

Xuất sứ:        Nhập khẩu

Thiết kế:        Đèn tường đồng nến

Loại bóng:     Đuôi E14

Kích thước:    11 x 24 x 33 cm, 34 x 24 x 37 cm

 

Đặt mua