Đèn tường 1411-1, 1412-1, 1289B-1, 1290C-1

Code:             1411-1, 142-1, 1289-1, 1290C-1

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn tường

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:   130 x 240 x 150 mm, 130 x 300 x 170 mm

 

Đặt mua