Đèn tường DV1171/1, DV1001/1, DV6977/1

Code:              DV1171/1, DV1001/1, DV6977/1

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn tường

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:     100 X 260 mm, 100 X 230 mm

 

 

 

Đặt mua