Đèn tường 2152-1, 2196-1, 2082-1, 2229-1

Code:              2152-1, 2196-1, 2082-1, 2229-1

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn tường

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:     120x 200 x 250 mm, 100 x 130 x 200 mm

 

 

 

Đặt mua