Đèn tường 22024F, 22031C, 21165C, 21114

Code:              22024F, 22031C, 21165C, 21114

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn tường

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:      195 x 270 x 95 mm, 130 x 240 x 85 mm

 

 

 

Đặt mua