Đèn tường 8949, 8935, 8090S

Code:              8948, 88935, 8090S

Xuất sứ:         Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn tường

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:    330 x 260 mm, 140 x 230 mm

 

 

Đặt mua