Đèn trụ cổng 6846

Code:               6846

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn trụ cổng

Loại bóng:      1 x Đuôi E27

Kích thước:      20 x 35 cm hoặc 25 x 35 cm, hoặc 30 x 35 cm

 

Đặt mua