Đèn trụ cổng B3048, B3046

Code:               B3048, B3046

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn trụ cổng

Loại bóng:      1 x Đuôi E27

Kích thước:   340 x 650 mm hoặc 250 x 490 mm

 

Đặt mua