Đèn trụ cổng B3041, B3042, B3043

Code:               B3041, B3042, B3043

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn trụ cổng

Loại bóng:      1 x Đuôi E27

Kích thước:    250 x 320 mm hoặc 300 x 340 mm, hoặc 400 x 420 mm

 

Đặt mua