Đèn trụ cổng B3031, B3030, B3029

Code:               B3031, B3030, B3029

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn trụ cổng

Loại bóng:      1 x Đuôi E27

Kích thước:   400 x 420 mm, 300 x 340 mm, 250 x 320 mm

 

Đặt mua