Quạt trần đèn 172K, 140, 1300B, 170

Code:              172K, 140, 1300B, 170

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Quạt trần đèn cánh gỗ

Cấp độ gió:      3 cấp độ: mạnh, vừa, yếu

Loại bóng:       Led

Kích thước:     Ø1320 mm

 

 

Đặt mua