Đèn trụ cổng B3115, B3114

Code:               B3115, B3114

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn trụ cổng

Loại bóng:      1 x Đuôi E27

Kích thước:   330 x 650 mm hoặc 240 x 560 mm

 

Đặt mua