Đèn chùm pha lê nến PLN A03, PLN 136

Code:              PLN A03/10+5, PLN A03/6, PLN 136/10+5, PLN 136/6

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm pha lê nến

Loại bóng:      15 x E14, 6 x E14, 15 x E14, 6 x E14

Kích thước:      Ø105 x 75 cm, Ø65 x 56 cm, Ø105 x 75 cm, Ø65 x 56 cm

 

Đặt mua